Krčmárka Prepelica

Elena Latečková – Rampáková sa narodila v Klenovci v roku 1920 ako štvrtá z piatich dcér miestneho kováča. Od detstva mala vrodený talent na herectvo, ktoré do značnej miery uplatňovala aj v ochotníckom divadle v Klenovci. Za Prvej republiky účinkovala v rôznych divadelných hrách v rodnej obci ako aj na zájazdoch s divadelnými ochotníkmi. Z tohto obdobia pochádza aj divadelná hra Ferka Urbánka “ Strídža spod hája“ ktorá bola aj sfilmovaná v roku 1922, rok po natočení prvého slovenského filmu Jánošík z roku 1921. Žiaľ tento film sa nezachoval. V tomto filme účinkovala aj jej staršia sestra. Počas štúdia na meštianskej škole v Tisovci, veľmi často hrávali divadlá v miestnej Sokolovni. Túto Sokolovňu v Tisovci navštevoval neskoršie aj malý a nadaný žiačik Ferko Kuchta, ktorý sa presadzoval hlavne v prednese básničiek a detských divadelných hier. Pani Elena sa osobne poznala s touto rodinou. V roku 1937 dostala pozvánku na konkurz do Košíc. Po tomto období začala pôsobiť ako profesionálna herečka, ktorá neskoršie zakotvila v Bratislave. Pokračovať na Krčmárka Prepelica